Về chúng tôi Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi

05 Giá trị cốt lõi của  PHÚC THỊNH trong hoạt động kinh doanh:

  • Thấu hiểu: Là động lực để phát triển, cá nhân và đội ngũ cùng thấu hiểu và duy trì tinh thần sẻ chia để dẫn dắt tập thể đạt được kết quả và theo đúng định hướng của công ty.  

  • Hợp tác: Sẵn sàng hợp tác trên tinh thần KHÁCH HÀNG và CÔNG TY cùng có lợi.

  • Tôn trọng: Luôn tôn trọng khách hàng, nhân viên và đối tác.

  • Chăm sóc: Chăm sóc khách hàng là ưu tiên hàng đầu với tinh thần Phụng Sự Trên Hết.

  • Trách nhiệm: Luôn có trách nhiệm với những dịch vụ mà mình cung cấp.
Chia sẻ

Bài viết liên quan

face