Về tinh dầu TINH DẦU VIỆT NAM

TINH DẦU VIỆT NAM

Với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng đa dạng, Việt Nam có thể trồng và canh tác những loại cây gia vị cho tinh dầu rất phong phú. Phân bố trải đều ở các miền của Việt Nam.

Công ty Tinh Dầu PHÚC THỊNH hợp tác sản xuất các loại Tinh dầu gia vị đặc trưng của Việt Nam, cung cấp cho nhu cầu trong nước về điều chế mùi hương, sản xuất thực phẩm chức năng và để xuất khẩu.

Các loại Tinh Dầu gia vị đặc trưng của Việt Nam gồm có:

STT

LOẠI TINH DẦU

TRADE NAME

TÊN THỰC VẬT

CANH TÁC

1

Tinh dầu Tần Dày Lá

Aromaticus Coleus EO

Plectranthus aromaticus

Thông thường

2

Tinh dầu Ngò Om

Rice Paddy Herb EO

Limnophila aromatica

Thông thường

3

Tinh dầu Tía Tô

Perilla EO

Perilla frutescens

Thông thường

4

Tinh dầu Rau Răm

Vietnamese Mint EO

Persicaria odorata

Thông thường

5

Tinh dầu Húng Quế

Basil Sweet EO

Ocimum basilicum

Thông thường

6

Tinh dầu Ngò Gai

Eryngium EO

Eryngium foetidum

Thông thường

7

Tinh dầu Ngò Rí

Coriander Herb EO

Coriandrum sativum

Thông thường

8

Tinh dầu Sả Chanh

Lemongrass EO

Cymbopogon citratus

Thông thường

9

Tinh dầu Gừng

Ginger EO

Zingiber officinale

Thông thường

10

Tinh dầu Bạc Hà

Mentha EO

Mentha arvensis

Thông thường

Chia sẻ

Bài viết liên quan

face